політика сайту

Вміст сайту www. hotpoint-ariston.it (далі - "Сайт"), зокрема дані, повідомлення, вміст, графічні обєкти та зображення, а також будь-які обєкти, позначені символом "©", захищено законами про авторське право, міжнародними угодами та іншими законами й угодами щодо інтелектуальної власності.

Вміст усіх сторінок сайту є власністю компанії Whirlpool company Ukraine LLC (далі "Компанія"). Усі права захищено. Цей вміст жодним чином не дозволяється повністю або частково копіювати, відтворювати, передавати, завантажувати, друкувати або розповсюджувати без попереднього дозволу з боку Компанії, крім зберігання у власному компютері й друку витягів зі сторінок Сайту лише для особистого використання.

Торгові марки й логотипи, розміщені на цьому Сайті є власністю Компанії або підпадають під дію ліцензії. Їх не можна відтворювати або використовувати без попереднього письмового дозволу Компанії.

Компанія не несе відповідальності за матеріал, створений або розміщений сторонніми особами на ресурсах, на які Сайт має посилання. Користувачі, які вирішили відвідати сайт, посилання на який розташовано на цьому Сайті, беруть на себе відповідальність за вжиття потрібних заходів для захисту від вірусів та інших загроз. Наявність посилання на інші сайти не вказує на те, що Компанія є спонсором або представником організацій, які надають послуги, описані на таких сайтах.

Жодні матеріали, надіслані на Сайт, наприклад електронною поштою або через веб-сторінки, не вважаються конфіденційними. Кожен користувач, який надсилає інформацію або матеріали (i) погоджується, що Компанія має право вільно використовувати, публікувати або відображати вміст цих матеріалів стороннім особам, (ii) гарантує, що зазначений вміст може бути опублікований і (iii) гарантує, що Компанія не зазнає шкоди внаслідок будь-яких дій сторонніх осіб у звязку із цими матеріалами або інформацією.

Цей Сайт надає широкий публічний доступ до інформації про проекти та діяльність Компанії. Така інформація також призначена для професійних спільнот (журналістів, фінансових аналітиків та інвесторів). Мета Компанії полягає в наданні точної, актуальної інформації, однак при цьому можливі випадкові помилки або недогляд. Усі помилки, про які буде повідомлено, будуть виправлені.