правила конфіденційності

Керування даними, які надано безпосередньо користувачами в результаті отримання відомостей на цьому веб-сайті, здійснюється компанією Indesit Company S.p.A., в особі її тимчасового Головного виконавчого директора, юридична адреса компанії: Ukraine, 01601 Kiev, Shelkovishna street,42-44. Керівником процесу оброблення є Комітет із конфіденційності компанії Whirlpool company Ukraine LLC (далі "Комітет із конфіденційності"), розташований у головному офісі Компанії.

Оброблення, повязане з послугами, наданими на веб-сайті компанії Whirlpool company Ukraine LLC, проводиться у вищезазначеному головному офісі Компанії та здійснюється винятково технічним персоналом, що має право на таке оброблення, у межах Компанії або ж постачальниками послуг з обслуговування, що надаються на нерегулярній основі. Жодні дані, отримані через веб-служби, не будуть передаватися третій стороні і ставати загальнодоступними, за винятком даних, наданих користувачами, які просять надіслати їм інформаційні матеріали, або які підписані на новини; ці дані використовуватимуться лише для надання запитаних послуг.

Персональні дані оброблюються автоматично протягом часу, необхідного для досягнення цілі, задля якої ці дані зібрано. Щоб запобігти втраті, протиправному або неправильному використанню даних, а також неавторизованому доступу до даних приймаються спеціальні заходи безпеки.

Особи, яких стосуються персональні дані, мають право в будь-який момент отримати підтвердження про те, що такі дані існують, перевірити їхній зміст і походження, а також їхню правильність, і вимагати доповнити, оновити або виправити такі дані (Стаття 7 законодавчого декрету № 196/2003). За вище зазначеним положенням закону, особи, яких стосуються дані, мають право вимагати видалення, переведення в анонімну форму або блокування оброблювання даних, що порушують закон, і заперечувати проти оброблювання персональних даних. Такі вимоги мають адресуватися виключно Комітету з конфіденційності й надсилатися на адресу comitato.privacy@indesit.com.

Це Повідомлення, опубліковане на сайті http://www.indesitcompany.com, може періодично оновлюватися та/або змінюватися відповідно до закону.